Vattenkran, vattenglas, person håller i vattenglaset, fler personer i bakgrunden.

Vatten och avlopp

 

Aktuella driftstörningar

Karta över störningar

Klicka på den blå ikonen i kartbilden så får du mer information om driftstörningen. Du kan zooma i kartan med plus och minus i kartbilden. Med hjälp av muspekaren kan du dra för att flytta kartan. Uppe till höger i kartan kan du välja hur du vill att kartan ska visas.

 

Renspolning av vattenledningsnätet i Skivarp

Entreprenören Pollex AB kommer under juni/juli 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Skivarp på uppdrag av Skurups kommun. Syftet med denna spolning är att kunna distribuera ett dricksvatten av god kvalitet samt förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

Påverkan hos abonnenter

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även förekomma utanför det område där aktuell spolning pågår. Det är viktigt att man spolar ordentligt med kallt vatten i alla vattenkranar en stund efter avslutat arbete för att få ut luft och eventuell missfärgning av vattnet.

Arbetet beräknas påbörjas i mitten av juni och pågå till början av juli 2022. Spolningen delas upp i etapper där de abonnenter som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa abonnenter kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Vid frågor vänligen kontakta VA Kundtjänst.

För mer information klicka HÄR.

Bra att veta om vattenförbrukning

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Spara vatten - stäng kranen

Tips hur du kan spara vatten i vardagen:

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen och med kanna - undvik att vattna när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Vid torka och låga vattennivåer kan bevattningsförbud införas

Här kan du läsa mer om vad som gäller när bevattningsförbud råder. Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).

 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad.
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om dricksvattnet tar slut

Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer huvudmannen, Skurups kommun, att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. Vattenuttaget från nödvattentankar är förenat med kokningsrekommendation.

Kokningsrekommendation

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.
 • Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare, gärna i kylskåpet.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan huvudmannen komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig.
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i punkt 4 inte vidtagit rättelse inom skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängningen ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9 °dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre, 11-13 °dH.

 

Hårdhetsgrader samt pH-värde för följande ort:

Skurup: 8,7 °dH samt pH-värde 7,6

Skivarp: 8,0 °dH samt pH-värde 7,5

Rydsgård: 8,8 °dH samt pH-värde 7,4

Stenberget: 12,7 °dH samt pH-värde 7,5

 

Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt.

För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5 °dH.

Två vattenskotrar i vattnet och bojor
Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2022-06-09