Vattenkran, vattenglas, person håller i vattenglaset, fler personer i bakgrunden.

Vatten och avlopp

Aktuella driftstörningar

Mer information finns under tjänsten driftsinformation.

Karta över störningar

Klicka på den blå ikonen i kartbilden så får du mer information om driftstörningen. Du kan zooma i kartan med plus och minus i kartbilden. Med hjälp av muspekaren kan du dra för att flytta kartan. Uppe till höger i kartan kan du välja hur du vill att kartan ska visas.

 

SMS-tjänst vid driftstörningar

Genom att använda vår SMS-tjänst får du snabbt reda på aktuella driftstörningar i ditt område. Klicka här för att läsa mer.

Vintertid med minusgrader

Tänk på att kolla era vattenmätare så de inte fryser och kontrollera även vattenutkastare, vattenslangar och vattenledningar på fastigheten. När det blir varmare så finns risk för läckage om mätaren har frusit sönder.

Kontrollera gärna fritidsbostäderna så inte större vattenskador inträffar. Hjälp gärna era grannar som bor på annan ort.

 

 

 

 

Stoppa fulspolningen & Fira Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. Det vill vi också uppmärksamma och samtidigt informera om att man inte ska fulspola.

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Det skapar stora problem när vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. Vi måste då åka ut och spola ledningar och rensa bort allt skräp som fastnar i våra pumpar. Det ökar också risken för att råka ut för stopp i era egna rörledning.

Ställ en papperskorg i badrummet där du kan slänga tops, våtservetter, servetter, pappersnäsdukar, hushållspapper, pappershanddukar, tvättlappar, kattsand, fimpar, snus, hygienartiklar med mera. Skräpet slänger du som sopor som går till förbränning.

Det är endast tillåtet att spola ner det som kommer från kroppen i toaletten - kiss, bajs och toapapper.

Tack för hjälpen!

 

Fett-tratten - en liten tratt för ett stort samarbete

När du häller ut fett och matolja i vasken så bildas en fettbeläggning i dina avloppsrör. När fettet sedan stelnar kan det bildas hårda proppar i avloppsrören som kan leda till kostsamma stopp och sprickor i avloppsrören. För att undvika dessa problem bör man använda en fett-tratt. För mer information om fett i avlopp och fett-tratten, vänligen se informationsbladet under Länkar.

 

Bra att veta om vattenförbrukning

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Spara vatten - stäng kranen

Tips hur du kan spara vatten i vardagen:

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Vid torka och låga vattennivåer kan bevattningsförbud införas

Här kan du läsa mer om vad som gäller när bevattningsförbud råder. Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).

 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad.
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om dricksvattnet tar slut

Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer huvudmannen, Skurups kommun, att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. Vattenuttaget från nödvattentankar är förenat med kokningsrekommendation.

Kokningsrekommendation

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.
 • Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare, gärna i kylskåpet.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan huvudmannen komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig.
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i punkt 4 inte vidtagit rättelse inom skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängningen ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9 °dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre, 11-13 °dH.

 

Hårdhetsgrader samt pH-värde för följande ort:

Skurup: 8,7 °dH samt pH-värde 7,6

Skivarp: 8,0 °dH samt pH-värde 7,5

Rydsgård: 8,8 °dH samt pH-värde 7,4

Stenberget: 12,7 °dH samt pH-värde 7,5

 

Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt.

För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5 °dH.

Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2023-02-01