RSS Nyhetsarkiv Artiklar

Information gällande distansundervisning på gymnasiet

[Utbildning & barn] Skolledningen har i samråd med huvudman, skyddsombud och skolsköterska kommit fram till följande beslut om distansundervisning på gymnasiet. Distansundervisning kvarstår på det sätt som vi haft...
En röd illustration av corona med runda viruspartiklar.

Läs Inblick för december månad

[Kommun & demokrati] I Skurups kommuns eget nyhetsmagasin läser du en intervju med den nya myndighetschefen, vi kikar nyfiket på vad som händer på biblioteken när det är stängt för besökare, vi berättar om kulturskolans..
En mobiltelefon som hålls av en hand där hemsidan för Inblick syns på skärmen. Växter och en del av ett ovalt bord i bakgrunden.

Hämtning av avfall under jul och nyår samt 2021

[Bygga, bo & miljö] Tömning kan ske två dagar före eller efter ordinarie dag under julhelgen. Låt kärlen stå framme tills de blir tömda. Inför 2021-års tömningar med start vecka 1, kommer vi att lägga om era hämtveckor..
Avfallskärl

Nytt telefonnummer till Kommunteknik

[Bygga, bo & miljö] Som i ett led i att förbättra vår service så har vi inrättat en servicetelefon. Har du en fråga som gäller till exempel kommunens belysning, lekplatser, parker eller snöröjning? Ring 0411-53 61 33.
Telefon

Cykelstädning Skurups station

[Bygga, bo & miljö] Vi tycker att flitiga cyklister förtjänar plats att parkera sina cyklar och vi skapar därför mer plats i cykelställen runt stationen i Skurup genom att städa bort cyklar som glömts av sina ägare.
Cykelbiblioteket i Skurup gör det möjligt för dig